Fri rettshjelp

Det er flere typer saker som kan gi tilgang til fri rettshjelp, deriblant familiesaker, klagesaker til Nav, utkastelse av bolig, erstatning for personsskade eller oppsigelse i arbeidsforhold.

Fri rettshjelp skal sikre nødvendig juridisk støtte til personer som ikke har økonomiske forutsetninger til å betale for dette på egen hånd. Det er i slike tilfeller staten som overtar hele eller deler av kostnaden. Det forekommer også tilfeller hvor man kan motta fri rettshjelp uten at man behøver å falle inn under inntektsgrensene satt i rettshjelploven. Dette gjelder blant annet i saker om tvangsekteskap, saker der et voldsoffer krever erstatning fra gjerningsmannen, om man vurderer anmeldelse i forbindelse med voldtekt, i barnevernssaker, for Fylkesnemnda for sosiale saker, eller saker om erstatning for uberettiget straffeforfølging.

I noen saker skal det betales en egenandel. Du betaler ikke egenandel, dersom du har en bruttoinntekt på under 100 000 kroner eller om dette gjelder en sak hvor fri rettshjelp er gitt uavhengig av inntekt og formue.

Hos Advokat Widerøe kan du motta fagkyndig veiledning innenfor de fleste rettsområder. Tjenestene er tilgjengelige også på engelsk, tysk, fransk og italiensk.

Ønsker du mer informasjon om fri rettshjelp kan du ta kontakt med advokat Johan Alexander Widerøe her.