Husleierett

I 2009 trådte nye endringer i husleieloven i kraft, og vi har i dag et tydelig lovverk å forholde oss til i husleiesaker. Husleieloven regulerer plikter og rettigheter mellom leier og utleier av boliger, og loven gjelder både for muntlige og skriftlige leieavtaler.

Husleieloven bestemmer blant annet at utleier må ha en lovlig grunn om det er ønskelig å si opp leietaker. Her står det også tydelig at huseier ikke kan gi leietaker dårligere rettigheter eller strengere plikter enn hva husleieloven fastslår. Det er meget viktig med ryddige leieforhold for at begge parter skal være fornøyde. Det er også viktig å huske at det er egne regler som gjelder ved utleie av tjenesteboliger, studentboliger, samt utleie av utleiers egen bolig ved midlertidig fravær.

Husleietvist

Om leietaker og huseier er uenige, og ikke kan finne en løsning på egen hånd, kan det være aktuelt å gå til konfliktrådet. Her vil de to partnere få hjelp til å megle av en upartisk megler. Megleren vil ikke ta noen avgjørelser, idet dette er noe utleier og leietaker som må gjøre. Om det fortsatt ikke oppnås enighet kan saken tas til forliksrådet.

Har du spørsmål om husleierett kan du ta kontakt med advokat Johan Alexander Widerøe her.