Skilsmisseadvokat

Når ektefeller velger å gå fra hverandre er det mange ting å ta stilling til. Det er viktig å få hjelp så tidlig som mulig i en skilsmisse. Slik kan du få svar på alle spørsmålene som måtte oppstå og ta avgjørelser angående kompliserte problemstillinger tidlig.

Et av de første spørsmålene som dukker opp er fordeling av ansvar for barn, der dette er aktuelt. Du kan lese mer om barnefordeling her.

Etter eventuell barnefordeling, kommer fordelingen av eiendeler og verdier. Det vil være avgjørende å se på hva som er felleseie og om noe er særeie. Felleseie betyr at gjenstandene eller verdiene inngår i felleseiemidlene og derfor er gjenstand for likedeling. Særeie er det som tilhører kun en av ektefellene og derfor kan unntas fra likedelingen. Dette må være avtalt ved ektepakt eller på andre måter i forkant.

Advokat kan tilby viktig bistand i en skilsmisse

Selv om en av ektefellene får boligen i oppgjøret, kan det avtales bruksrett for den andre ektefellen om særlige grunner foreligger. I slike saker vektlegges eventuelle barns behov størst tyngde. Det er også viktig å få fastsatt verdien både av bolig og eiendeler. Når det gjelder eiendeler kan dette være utfordrende, idet salgsverdien kan være lav, mens gjenbruksverdien kan være høy samt at personlige bånd til gjenstanden kan være sterke. Her er det viktig å benytte objektive advokater som kan bistå i prosessen med fordelingen.

Trenger du en skilsmisseadvokat eller har spørsmål angående skilsmisse kan du ta kontakt med advokat Johan Alexander Widerøe her.