Personskadeerstatning

Har du vært utsatt for en ulykke eller sykdom kan det være mulig å kreve personskadeerstatning. For å kunne søke om en slik erstatning må det foreligge tre vilkår; ansvarsgrunnlag, årsakssammenheng og et økonomisk tap.

Uaktsomhet er det mest vanlige ansvarsgrunnlaget i denne typen saker. Det vil si at det ikke ble utvist det nødvendige nivået av aktsomhet i situasjonen, og at dette forårsaket eller bidro til skaden. I noen tilfeller kan det innvilges erstatning etter alminnelige regler, uten at det foreligger uaktsomhet.

Økonomisk erstatning for skader eller sykdom

Videre er det er vanlig at den skadelidte må bevise årsakssammenheng mellom et ansvar og et økonomisk tap. Selve kjernen i personskadeerstatningssaker er full erstatning til den skadelidte. Det betyr at personen skal stå i samme økonomiske posisjon som om ulykken ikke hadde inntruffet.

Det er også mulig å motta erstatning for tapt livsutfoldelse, samt oppreisning for tort og svie. Under personskade faller saker som legemiddelskade, yrkesskade, trafikkskade, pasientskade og mobbesaker. Advokat Widerøe kan bistå i slike saker enten de foregår på norsk, engelsk, italiensk, tysk eller fransk.

Ønsker du mer informasjon eller har spørsmål om personskadeerstatning kan du ta kontakt med advokat Johan Alexander Widerøe her.